Reinigen

Reinigen kan met normale huishoudelijke zepen. Niet reinigen met agressieve middelen zoals alcohol, chloor, tri, thinner, terpentine, wasbenzine en dergelijke. Bij gebruik van deze middelen lossen weekmakers op waardoor plasticdelen en kunstleer aangetast kunnen worden. Indien steriel gereinigd moet worden informeer dan naar onze lijst van reinigingsmiddelen die wel toegestaan zijn.

Score Product: hoe weet ik welk Score product ik heb? 


Accepteren ×